Clean - Flekkfjerner

Hva er det som gjør To3net Clean så spesielt?

  • To3net Clean er en biologisk flekk-fjerner som bryter ned de biologiske flekkene.
  • To3net Clean fjerner på sin unike måte flekker ved å kapsle inne stoffene som flekkene består av og bryter de ned ved å benytte seg av samme metode som naturen.
  • To3net Clean er svært virkningsfullt på alle typer biologiske flekker som er forårsaket av dyr.
  • To3net Clean er 100 % biologisk nedbrytbart , og inneholder ingen stoffer som skader miljøet eller dyrene.